MENU

KLIENT

Insytut Badań Edukacyjnych

ROLA W PROJEKCIE

UX Designer
UI Designer
WordPress Developer

POTRZEBA KLIENTA

Zaprojektowanie i implementacje strony internetowej dotyczącej działania systemu. Portal musi posiadać wersję mobilną i responsywną oraz być zaprojektowany zgodnie z zasadami User Expierence oraz zasad dostępności WCAG. Ma powstać miejsce informowania oraz publikacji prac badawczych, harmonogramów czy aktualności dotyczących Monitorowania Losów Absolwentów.

KONTEKST PROBLEMU

Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji, tworzy system monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Rozwiązanie ma cyklicznie dostarczać rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego. Budowane rozwiązanie jest wzorowane na ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkolnictwa wyższego (ELA), ale będzie dotyczyć dalszych losów edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych.

PRZED PROJEKTEM

Projekt nie posiadał do tej pory dedykowanej strony internetowej. Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych była tylko podstrona z opisem projektu i kilkoma informacjami na jego temat. Nie była ani mobilna ani responsywna.

DZIAŁANIA USER EXPIERENCE

Dużą część badawczą miałem gotową i mogłem wykorzystać ją do zebrania informacji o użytkownikach systemu i przyszłej strony internetowej. Zespół badawczy posiadał obszerne materiały badawcze, które mogłem wykorzystać w dalszych działaniach User Expierence.

Spotkanie z przedstawicielami projektu i omówienie najważniejszych potrzeb i wymagań.

Analizowałem cały system i opracowałem hipotezy ciekawej ich prezentacji na stronie.

Zrobiłem dokładny research stron projektów badawczych zarówno polskich jak i zagranicznych.

Miałem dostęp do wywiadów z użytkownikami systemu i wykorzystałem to w dalszych pracach.

Przygotowałem ścieżki użytkowników pod stworzone persony.

Metodą sortowania kart na warsztatach stworzyliśmy architekturę treści.

Zastosowałem Design Studio do stworzenia szkicy papierowych ekranów i pewnych funkcjonalności.

Zaprojektowałem User Flow i User Stories na poszczególne części strony systemu.

Przygotowanie MVP pozwala dobrze przygotować testy użyteczności i przygotować odpowiednie zadania.

Stworzyłem zarówno klikalny prototyp jak i szkice papierowe głównych ekranów.

Przeprowadziłem testy z użytkownikami i naniosłem poprawki na prototyp.

Opracowałem dalszą strategię dla tego produktu.

ZREALIZOWANE CEL PROJEKTU

Powstała strona projektu informująca o założeniach, planach i wynikach Badania Losów Absolwentów. Prezentacja systemu monitorowania w sposób wyczerpujący prezentuje założenia, harmonogramy oraz zasadę działania systemu.

1

Użyteczny, przejrzysty, nowoczesny i czytelny interfejs użytkownika.

2

Architektura treści zaprojektowana pod użytkownika.

3

Interaktywny schemat działania całego systemu.

4

Miejsce na publikacje dotychczasowych i nowych wyników badań.

5

System CMS do publikacji aktualności dotyczących monitorowania losów absolwentów.

6

Zakładka o członkach zespołu i ich dane do kontaktu w różnej formie.

7

Nowoczesne grafiki w formie wektorowej przygotowane w kolorystyce logotypu projektu.

8

Wersja responsywna oraz dedykowane wersje na urządzenia mobilne.