MENU

KLIENT

ROLA W PROJEKCIE

UX Designer
UI Designer
WordPress Developer

POTRZEBA KLIENTA

Zaprojektowanie i implementacje strony internetowej dotyczącej międzynarodowych badań TIMSS i PIRLS. Portal musi posiadać wersję mobilną i responsywną oraz być zaprojektowany zgodnie z zasadami User Expierence oraz zasad dostępności WCAG. Ma powstać miejsce informowania oraz publikacji prac badawczych, harmonogramów czy aktualności dotyczących obu badań.

KONTEKST PROBLEMU

PIRLS i TIMSS to międzynarodowe badania edukacyjne zaprojektowane i prowadzone przez IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). IEA to organizacja działająca od ponad 50 lat jako niezależna sieć instytucji badawczych i rządowych. Prowadzi przekrojowe badania dotyczące osiągnięć w edukacji, w tym ponad 30 międzynarodowych badań porównawczych dotyczących m.in. takich dziedzin jak: matematyka i nauki przyrodnicze, czytanie, edukacja obywatelska, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształcenie nauczycieli. Badania PIRLS i TIMSS sprawdzają umijętności uczniów w czawrtym roku nauki szkolnej. Opierają się na podobnej metodologii, sprawdzają jednak różne umiejętności – PIRLS – osiągnięcia w czytaniu, TIMSS – w matematyce i przyrodzie. Polska uczestniczy w badaniu PIRLS od 2006 roku,  a w badaniu TIMSS – od 2011 roku. Obydwa badania wykorzystują wystandaryzowane narzędzia pomiarowe i realizowane są na dużych próbach losowych, pozwalających wnioskować o całej populacji czwartoklasistów.

PRZED PROJEKTEM

Oba projekty nie posiadały do tej pory dedykowanej strony internetowej. Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych były tylko podstrony z opisem projektów i kilkoma informacjami na jego temat. Nie były ani mobilna ani responsywna nie wspominając o User Expierence.

DZIAŁANIA USER EXPIERENCE

Dużą część badawczą miałem gotową i mogłem wykorzystać ją do zebrania informacji o użytkownikach strony internetowej badań. Zespół badawczy posiadał obszerne materiały badawcze, które mogłem wykorzystać w dalszych działaniach User Expierence.

W Insytucie są głównie badacze więc mogłem wykorzystać ich widzę w badaniach UX. Wiele się można nauczyć o technikach, wyciąganiu wniosków czy analizy danych. Projekty PIRLS i TIMSS są międzynarodowe i żeby były zaakceptowane muszą zachować wysokie standardy badawcze. Wiedza o tym była również ciekawym doświadczeniem i rozwojem designera.

Spotkanie z przedstawicielami projektu i omówienie najważniejszych potrzeb i wymagań.

Dużo dowiedziałem się samych badaniach doboru użytkowników czy standardów międzynarodowych.

Zrobiłem dokładny research zagranicznych stron projektów TIMSS I PIRLS.

Miałem dostęp do wywiadów z użytkownikami systemu i wykorzystałem to w dalszych pracach.

Przygotowałem ścieżki użytkowników pod stworzone persony.

Metodą sortowania kart na warsztatach stworzyliśmy architekturę treści.

Zastosowałem Design Studio do stworzenia szkicy papierowych ekranów i pewnych funkcjonalności.

Zaprojektowałem User Flow i User Stories na poszczególne części strony systemu.

Przygotowanie MVP pozwala dobrze przygotować testy użyteczności i przygotować odpowiednie zadania.

Stworzyłem zarówno klikalny prototyp jak i szkice papierowe głównych ekranów.

Przeprowadziłem testy z użytkownikami i naniosłem poprawki na prototyp.

Opracowałem dalszą strategię dla tego produktu. Będzie to głównie rozbudowa treści publikacje większej ilości materiałów badawczych.

ZREALIZOWANE CEL PROJEKTU

Powstała strona projektu informująca o założeniach, planach i wynikach Badania Losów Absolwentów. Prezentacja systemu monitorowania w sposób wyczerpujący prezentuje założenia, harmonogramy oraz zasadę działania systemu.

1

Użyteczny, przejrzysty, nowoczesny i czytelny interfejs użytkownika.

2

Architektura treści zaprojektowana pod użytkownika.

3

Interaktywny schemat działania całego systemu.

4

Miejsce na publikacje dotychczasowych i nowych wyników badań.

5

System CMS do publikacji aktualności dotyczących monitorowania losów absolwentów.

6

Zakładka o członkach zespołu i ich dane do kontaktu w różnej formie.

7

Nowoczesne grafiki w formie wektorowej przygotowane w kolorystyce logotypu projektu.

8

Wersja responsywna oraz dedykowane wersje na urządzenia mobilne.