MENU

KLIENT

Insytut Badań Edukacyjnych

ROLE W PROJEKCIE

UX Designer
UI Designer
WordPress Developer

POTRZEBA KLIENTA

Zaprojektowanie i wdrożenie portalu informacyjnego o działaniach i możliwościach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Portal musi posiadać wersję mobilną i responsywą oraz być zaprojektowany zgodnie z zasadami User Expierence oraz zasad dostępności WCAG.

KONTEKST PROBLEMU

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji . ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu. Projekt ZSK jest finansowany i podlega kontroli przez instytucje Europejskie.

Zintegrowany System Kwalifikacji:

  • określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji – dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji,
  • ułatwia potencjalnym pracownikom poświadczanie posiadanych kompetencji – nawet jeśli nie mają wykształcenia kierunkowego,
  • zwiększa szansę zdobycia pracy w kraju i za granicą – dzięki międzynarodowej rozpoznawalności certyfikatów,
    pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy kadr.
  • Zintegrowany System Kwalifikacji to ważne narzędzie polityki uczenia się przez całe życie.

PRZED PROJEKTEM

Instytut Badań Edukacyjnych, który jest operatorem ZSK posiadał stworzony kilka lat wcześniej portal na systemie Joomla. Portal nie posiadał wersji mobilnej ani responsywnej. Architektura treści była stworzona pod dwóch użytkowników: pracodawcy i pracownicy. Pominięci zostali inni użytkownicy korzystający z portalu. Strona główna zawierała bardzo dużo informacji i cała zmieniała się po przełączaniu pomiędzy użytkownikami. Duża ilość tekstów i informacji była niezrozumiała i w sumie odrzucała z korzystania z tego portalu. Kolejnym grzechem to spełnianie życzeń poszczególnych działów Instytutu i umieszczanie różnych raportów i analiz w miejscach gdzie użytkownik tego nie oczekiwał. Bywały przypadki umieszczania linków w głównym menu do podstrony swojego działu z informacjami co robią.

DZIAŁANIA USER EXPIERENCE

Zbadałem potrzeby użytkowników, żeby dowiedzieć się jak chcą mieć podaną i zorganizowaną wiedzę na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczenia się przez całe życie. W badaniach mogliśmy odnieść się również do istniejącej starej strony ZSK i dowiedzieć się jakie użytkownicy mają problemy oraz oczekiwania do przekazania treści o takim systemie Analiza ścieżki użytkownika pokazała nam miejsca, które wymagają poprawy. Takie działanie pomoże unikną błędów w nowo tworzonym portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Trzeba było pogodzić i różnych interesariuszy co chyba było najtrudniejsze. Każda część systemu miała być najważniejsza i były próby nacisku na umiejscowienia różnych treści strony czy nawet interfejsu. Pomysły, które padały w ogóle nie były potrzebami użytkowników.

Cykliczne spotkania z interesariuszami projektu pozwoliło mi lepiej poznać cały system ZSK i jego ideę. Wspólnie stworzyliśmy mapę działań oraz oczekiwania, trudności i problemy, które możemy napotkać.

Przeanalizowałem dostępne raporty i opracowania dotyczące kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania certyfikatów i korzystania ze szkoleń.

Zrobiłem dokładny research stron internetowych, aplikacji i portali analogicznych do ZSK w Unii Europejskiej, które działają z powodzeniem od wielu lat.

Pogłębione badania z użytkownikami nakreśliły mi ich potrzeby oraz pozwoliły stworzyć persony i potwierdzić, niektóre hipotezy i wyobrażenia o ZSK.

Powstało kilka person na każdą z grup użytkowników: pracownicy, pracodawcy, instytucje certyfikujące, doradcy zawodowi i kariery, ministerstwa.

Korzystając ze starego portalu można było stworzyć customer journey map i przy okazji dowiedzieć się więcej o bolączkach użytkowników i określić dodatkowe zmiany.

Użyłem też Value Proposition Canvas powiększając wiedzę na temat potrzeb użytkowników.

Metodą sortowania kart na warsztatach stworzyliśmy architekturę treści uzupełniając ją o obowiązkowe pozycje, które są wymagane przez Unię Europejską.

Sesja Design Studio zweryfikowała kilka nowych potrzeb i funkcji.

Opracowałem MVP, które wykorzystaliśmy do scenariusza testowego.

Opracowałem scenariusze testowe i całą organizację testów użyteczności. Dostaliśmy feedback i mogliśmy wprowadzić zmiany w naszym prototypie.

Opracowałem dalszą strategię User Expierence dla dla portalu. Zaplanowaliśmy prace nad następnymi funkcjonalnościami, które nie zmieściły się w pierwszym MVP. Będzie to rozbudowana Baza Wiedzy.

ZREALIZOWANE CEL PROJEKTU

Cały projekt do pierwszego spotkania do finalnej wersji strony trwał 5 miesięcy. Efektem prac jest nowy portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obecnie cały czas jest rozwijany, poddawany analizom i wdrażana jest dalsza strategia UX. Następnym krokiem będzie stworzenie CHATBOTA ZSK. Projekt ZSK otrzymał zielone światło na kolejne etapy aż do 2023 roku. Podjęte zostały działania promocyjne na kanałach społecznościowych, SEO i AddWords. Obecnie duży nacisk położony jest na dostępność, która po raz kolejny będzie testowana i poprawiana.

1

Użyteczny, przejrzysty, nowoczesny i czytelny interfejs użytkownika.

2

Architektura treści zaprojektowana pod użytkownika.

3

Górne menu dotyczące ogólnych wiadomości o systemie. Ścieżka dla użytkowników szukających ogólnej wiedzy o systemie.

4

Zakładka BAZA WIEDZY z pełnym opisem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ścieżka dla zaawansowanych użytkowników.

5

Miejsce na publikowanie prac poszczególnych zespołów badawczych, poradników, słowników i innych publikacji ZSK.

6

Buttony Seminaria i szkolenia. Przestrzeń dla eventów, seminariów i szkoleń, które są organizowane w ramach ZSK.

7

Przygotowanie specjalnych grafik, animacji oraz multimediów. Zespół powiększył się o operatora i montażystę video do produkcji contentu video.

8

Wprowadzenie zasad dostępności między innymi: wtyczka dostępności, opisy obrazków w znaczniku alt, poprawne nazwy linków do pobrania oraz odpowiedni dobór kolorów i kontrastów na stronie.

9

Strona działa responsywnie oraz ma dedykowaną wersję mobilną. Grafiki i schematy zostały przygotowane na obie wersję oddzielnie.

10

Przygotowanie strony pod kątek działań SEO. Opracowanie grafik promocyjnych na popularne kanały społecznościowe. Redakcja tekstów pd poszczególnych użytkowników.