MENU

AGH
UX&Product Design
Praca dyplomowa do celów edukacyjnych
- nie wdrożona przez Comarch

ROLE W PROJEKCIE

UX Designer

POTRZEBA KLIENTA

Jak zachęcić ludzi do monitorowania swojego stanu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej?

KONTEKST PROBLEMU

Comarch SA pracuje nad rozwiązaniem Comarch HealthNote — cyfrową książeczką zdrowia. Został uruchomiony pilotaż, który obejmuje funkcje przydatne dla ludzi chorych m.in. diabetyków czy osób z nadciśnieniem. Mogą one w prosty sposób dodać wyniki swoich badań oraz dokumentację medyczną do cyfrowej książeczki zdrowia, a w trakcie wizyty lekarskiej w łatwy
sposób udostępnić zebrane dane swojemu lekarzowi bez potrzeby tworzenia kont dedykowanych dla pracowników placówek medycznych. Chcemy jednak pójść krok dalej i zachęcić ludzi zdrowych do korzystania z Healthnote. W przyszłości chcemy żeby nasza Sztuczna Inteligencja analizując dane zdrowotne informowała ludzi o profilaktyce czy potencjalnych problemach zdrowotnych, a lekarzom pomagała w szybszej analizie danych.

PRZED PROJEKTEM

Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach (w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) dzięki projektom zrealizowanym dla największych polskich i światowych marek. Obecnie aplikacja Helthnote jest głównie używana przez diabetyków. Firma chce zachęcić do korzystania z niej również zdrowe osoby.

DZIAŁANIA USER EXPIERENCE

Nasz 4-osobowy zespół User Expierence miał za zadanie dowiedzieć się o potrzebach użytkowników. Dzięki tym działaniom dowiedzieliśmy się dużo możliwym potencjale naszego rozwiązania oraz o ich zwyczajach, problemach codziennych czynnościach związanych z monitorowaniem swojego zdrowia. Poszerzyliśmy również wiedzę o aktywność fizyczną dietę czy sen. Dzięki akademickiemu podejściu do problemu mogliśmy przećwiczyć w praktyce wszystkie techniki i narzędzia User Expierence. W rynkowych projektach bardzo rzadko przechodzi się tak szczegółową ścieżkę badawczą.

W trakcie trwania naszych badań zaczęła się pandemia COVID 19 co zmusiło nas do przejścia na pracę całkowicie zdalną. Dzięki temu też mogliśmy rozwinąć tę umiejętność, która w ciągu miesiąca stała się standardem pracy nie tylko w branży IT.

Spotkaliśmy się z szefem UX w Comarch żeby więcej dowiedzieć się o ich  produkcie i potrzebach. Poznaliśmy cel i możliwości techniczne ich aplikacji oraz kierunek jej rozwoju.

Zostały przeanalizowane dane zastane. Jest dużo opracowań, raportów i badań na temat monitorowania zdrowia, zdrowego stylu życia, profilaktyki i chorób cywilizacyjnych.

Zrobiliśmy dokładanych research aplikacji i narzędzi podobnych do Comarch HealthNote ale również aplikacje fitnes. Używałem między innymi Ada, ICare, Health Mate, ZnanyLekarz, LuxMed, iFit oraz Google Fit i inne aplikacje dedykowane do zegarków i urządzeń pomiarowych.

Każdy członek zespołu przeprowadził pogłębione badania z użytkownikami. Na początku postawiliśmy hipotezy badawcze określiliśmy wspólnie scenariusz badań i pytania badawcze. Zrobiliśmy wywiady z 20 użytkownikami aby poznać ich potrzeby w tym temacie.

Powstało kilka person. W czasie pandemii okazało się, że nawet seniorzy w miarę posługują się swoimi smartfonami i korzystają z aplikacji. Podział zrobiliśmy na wiek, posiadanie rodziny, dzieci i ich wiek, chorób, aktywności fizycznej i ogólnego zdrowia i samopoczucia.

Powstało kilka Customer Journey Map i przy okazji dowiedzieliśmy się więcej o bolączkach użytkowników. Określiliśmy dodatkowe zmiany i hipotezy użytkowników. Duża ilość analiz daje często nowe spojrzenie na problem projektowy i generuje nowe pomysły dla użytkowników.

W tym akademickim podejściu użyliśmy też Value Proposition Canvas i porównaliśmy obie techniki i powiększyliśmy wiedze na temat potrzeb użytkowników.

Opracowaliśmy nasze MVP. Wcześniejsze działania UX Znakreśliło nam sporo wątków dlatego nasze MVP jest bardzo rozbudowane.

Metodą sortowania kart na warsztatach stworzyliśmy architekturę treści aplikacji.

Zaprojektowaliśmy User Flow na poszczególne części aplikacji, które mamy w swoim MVP.

Praktyka Design Studio zweryfikowała kilka potrzeb, których wcześniej wogóle nie braliśmy pod uwagę.

Powstał całkowicie klikalny prototyp jak i szkice papierowe głównych ekranów. To moment kiedy zaczęły się przygotowania do testów.

Opracowaliśmy scenariusze testowe i całą organizację testów użyteczności. Dostaliśmy feedback i mogliśmy wprowadzić zmiany w naszym prototypie.

Opracowaliśmy dalszą strategię User Expierence dla tej aplikacji. Zaplanowaliśmy prace nad funkcjonalnościami, które nie zmieściły się w pierwszym MVP. 

ZREALIZOWANE CEL PROJEKTU

Wynikiem prac jest projekt aplikacji zachęcającej osoby zdrowe do monitorowania swojego zdrowia, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Stworzyliśmy aplikację, która jest integratorem danych, które możemy pobrać ze wszystkich swoich urządzeń między innymi: zegarków, krokomierzy, urządzeń do pomiarów ciśnienia, termometrów, glukometrów czy opasek mierzących puls.
Postawiliśmy nacisk na automatyzację zbierania danych i interpretacji ich przez asystenta zdrowia.

Największym problemem podczas projektu był zakres takiej aplikacji. Jest to tak duży obszar, który jest jednocześnie powiązany z różnymi funkcjonalnościami, że ciężko było usuwać funkcjonalności z MVP. Wszystko wydawało się ważne.

Równie ważnym problem były braki kadrowe gdyż dwóch członków zespołu odeszło i musieliśmy we dwójkę dokończyć skomplikowane prototypy, testy użyteczności i dokumentacje.

1

Użyteczny, przejrzysty, nowoczesny i czytelny interfejs użytkownika.

2

Architektura treści zaprojektowana pod użytkownika.

3

Możliwość monitrowania i synchronizacji parametrów zdrowia czy aktywności z urządzeń zewnętrznych. 

4

Miejsce na gromadzenie wyników swoich badań i zaleceń lekarskich. Aplikacja zastępuje segregator i szufladę 🙂

5

Profilaktyka zdrowotna umożliwia przypominanie o ważnych corocznych badaniach profilaktycznych dla każdej grupy wiekowej.

6

Profilaktyka to również wiedza i dbanie i zdrowy styl życia. Blog poświęcony profilaktyce, aktywności sportowej, diecie czy groźnych chorobach.

7

Moduł do zamawiania wizyt za pośrednictwem LuxMed czy portalu ZnanyLekarz.Przypominanie wizyt, zaleceń czy konsultacje online.

8

Prezentacja każdemu lekarzowi, który posiada dostęp do internetu parametrów zdrowotnych ale także snu, kroków czy aktywności fizycznej w różnych okresach czasu.

9

Asystent zdrowia, który analizuje różne parametry i jednocześnie zaleca i przypomina o pewnych aspektach ale także o łamaniu zasad zdrowego stylu życia czy stworzonych przez siebie profili.

10

Możliwość dalszej rozbudowy aplikacji o sztuczną inteligencję, która będzie stawiać diagnozy lub szukać przyczyn złego samopoczucia, bólu, zmęczenia z dostępnych parametrów apki.